MITAX Consulting sp. z o.o.

59-900 Zgorzelec, ul. Warszawska 4/8
tel. +48 75 6401141, +48 88 2081919 fax: +48 76 7539163,
mail: biuro@mitax.pl

NIP 6152043432, REGON 022210312, VAT-ID PL6152043432, KRS 0000473064
Rejestr Przedsiębiorców - Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy 5.000,- PLN